สร้างและอัพเกรด

Gear crafting and upgrading

อุปกรณ์ในเกม แบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ทั่วไป พิเศษ หายาก มหากาพย์ และตำนาน 

หากจะสร้างอุปกรณ์ จำเป็นต้องใช้แผนภาพอุปกรณ์และหินหลอม สามารถดูวัสดุที่ต้องใช้ในการหลอมแผนภาพนั้นได้ในระบบสร้าง 

ระบบสร้างจะปลดล็อคเมื่อผ่านด่านเนื้อเรื่องที่ 3 บทที่ 4  หินหลอมจะดรอปได้จากสนามล่าบอส สามารถอัพเกรดเลเวลอุปกรณ์และเลเวลสกิลได้ 

อัพดาวอุปกรณ์ จะช่วยเพิ่มค่ากำลังรบได้มหาศาล เมื่อเลเวลอุปกรณ์เต็มถึงเวล 20 จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มี 2 ดาวจำนวน 2 ชิ้น เพื่ออัพเกรดอาวุธจาก 2 ดาวเป็น 3 ดาว สามารถอัพเกรดได้ศุงสุด 6 ดาวด้วยกัน  อุปกรณ์จะอัพดาวได้ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์นั้นถึงเลเวลสูงสุด ไม่สามารถอัพเกรดต่อได้  เลเวลของสกิลอุปกรณ์จะต้องใช้วัสดุอัพเกรดสกิลแบบพิเศษ หรือใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันในการหลอม 

วัสดุอัพเกรดอุปกรณ์มีหลายเกรดด้วยกัน วัสดุขั้นสูงจะเพิ่มเลเวลอุปกรณ์ได้เร็วกว่าขั้นต่ำ  อัพเกรดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังรบให้สูงยิ่งขึ้น