ระบบแฟชั่น

Outfit

Tales of Thorn มีชุดแฟชั่นมากมายให้เลือกสรร คุณสามารถออกแบบตัวละครของคุณให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร ชุดแฟชั่นจะช่วยเพิ่มกำลังรบและค่าคุณสมบัติคงที่ของตัวละคร 

ชุดแฟชั่นประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงแฟชั่นส่วนไหน สามารถออกแบบการแต่งกายให้โดดเด่นต่างจากใครได้ง่ายๆ 

ชุดแฟชั่นถ้าสวมใส่ครบเซ็ท จะบวกพลังเพิ่มมากขึ้น ชุดแฟชั่นสีส้มเมื่อสวมใส่ครบเซ็ท จะบวกพลังโจมตีของอาวุธ 

1. ชุดเซ็ท 1 ชิ้น เพิ่มความโดดเด่นให้ตัวละครของคุณ ไม่บวกบัฟพิเศษ 

2. ชุดเซ็ท 2 ชิ้น เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 5% 

3. ชุดเซ็ท 3 ชิ้น  เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 10%